فایبر گلاس نوین ایده:

– تخصصی ترین مجری فایبر گلاس
– با ضمانت نامه کتبی
– ایزولاسیون و آبندی استخر،جکوزی،سرویس، و…
– ایزولاسیون مخازن اسید،سود ،باز، مواد نفتی و…
– ایزولاسیون پشت بام ،روف گاردن در طبقات و…
– فایبر گلاس جسمی بسیار مقاوم و با دوام بوده در مقابل خورندگی اسید و مواد نفتی که امروزه داخل تمام مخازن فلزی را با فایبر گلاس ایزوله کرده و از خورندگی و إیجاد خسارت جلو گیری میکنند.
– فایبر گلاس بر حسب تجربه بهترین نوع عایق های امروزی میباشد به دلیل بافت شیمیایی و استفاده از الیاف پشم شیشه ،متناسب با تمامی آب و هوا می باشد چه در مناطق گرم سیر ،سرد سیر و حتی رطوبتی بسیار با دوام بوده .
– فایبر گلاس بهترین نوع عایق در فشار منفی میباشد مثال:چاله آسانسور در طبقات منفی
– اجرای FRP در مخازن فلزی و یا پلاسیک
– امکان اجرا بروی سطح فلزی ،پلاستیکی ،بتونی و…