– ایزولاسیون و آبندی استخر،جکوزی،سرویس، و…

– ایزولاسیون مخازن اسید،سود ،باز، مواد نفتی و…

– ایزولاسیون پشت بام ،روف گاردن در طبقات و…

– اجرای FRP در مخازن فلزی و یا پلاسیک

– امکان اجرا بروی سطح فلزی ،پلاستیکی ،بتونی و…